Marketing

Senior Studio Coordinator

Full Time Permanent

South Wales Jobs

Wales Audit Office have an exciting opportunity for a Senior Studio Coordinator to join their team.

Location: Cardiff

Salary: £32,311 – £38,324

Job Type: Full Time (35 hours per week)

Senior Studio Coordinator – The Role:

As creative lead, you’ll be a key player in our work to transform the way we communicate. You’ll coordinate the activities of our Publishing and Design functions, managing workflow, demand and quality.

Your work will be varied, as you lead, motivate and inspire the studio team, and encourage the organisation to innovate and increase impact.

If you are a GREAT team player looking to use their problem-solving, organising and coordinating skills we’d love to hear from you.

Senior Studio Coordinator – Benefits:

– 33 days holiday entitlement per annum + 8 days' public holidays

– Civil Service Pension Scheme (MyCSP)

– Purchasing or selling additional annual leave for additional monthly pay.

The closing date for applications will be the 9th of May.

PLEASE NOTE: The assessment centre will be run during w/c 23 May 2022

Wales Audit Office welcomes and encourages applications from everyone, including groups currently underrepresented in our workforce such as people from a Black, Asian or Minority Ethnic background and disabled people.

Wales Audit Office is a flexible employer

To apply for this exciting Senior Studio Coordinator opportunity, please click ‘Apply’ now.

A ydych chi’n greadigol gyda dawn dylunio?

Ydych chi o hyd yn chwilio am ddulliau newydd i wella cyflawni gwasanaeth? Efallai mai CHI fydd ein Uwch-gydlynydd Stiwdio nesaf i ymuno â’n tîm cyfathrebu arobryn.

A chithau'n arweinydd creadigol, byddwch yn chwarae rhan allweddol yn ein gwaith i drawsnewid y ffordd rydym yn cyfathrebu. Byddwch yn cydlynu gweithgareddau ein swyddogaethau Cyhoeddi a Dylunio, gan reoli llif gwaith, galw ac ansawdd.

Bydd eich gwaith yn amrywiol, wrth i chi arwain, cymell ac ysbrydoli'r tîm stiwdio, ac annog y sefydliad i arloesi a chynyddu ei effaith. Os ydych yn chwaraewr tîm hyderus sy'n awyddus i ddefnyddio'ch sgiliau datrys problemau byddem wrth ein bod yn clywed gennych.

Cewch ragor o wybodaeth am y cyfrifoldebau, y sgiliau a'r profiad sy'n ofynnol yn y disgrifiad swydd. I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd ffoniwch Claire Power ar (phone number removed).

NODWCH: Cynhelir y ganolfan asesu yn ystod yr wythnos yn dechrau 23 Mai 2022

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan bawb, gan gynnwys grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli ar hyn o bryd yn ein gweithlu megis pobl o gefndir Du, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig a phobl anabl.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gyflogwr hyblyg

**************************************************************************************

Looking for more jobs listings visit our website Bird Online Jobs  Search over 200,000 live job vacancies updated daily. Get noticed by over 10,000+ potential employers upload your CV to our partner site here

**************************************************************************************