Education

Welsh Speaking Teaching Assistant

Full Time Temporary

South Wales Jobs

Title: Cynorthwyydd Addysgu

Date: Mis Mehefin

Location: Pen-y-bont

Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad Dechrau: 06.06.2022

Ydych chi'n mwynhau cefnogi a datblygu plant?

Ydych chi'n chwilio am gyfle i weithio mewn ysgolion amrywiol?

Mae TeacherActive yn chwilio am Gynorthwyydd Addysgu (CA) i weithio yn ysgolion cynradd yn Pen-y-bont. Rydym yn sefydlu perthynas wych gyda'n hysgolion a'n staff cefnogi er mwyn i ni allu dod o hyd i'r lleoliadau gorau ar eich cyfer chi.

Rydym yn chwilio am CA i gyflenwi o ddydd i ddydd (pob dydd Llun a Gwener) ac i weithio mewn lleoliad tymor hir gan gefnogi plant gyda'u haddysg. Dyma gyfle gwych i fagu digonedd o brofiad ar gyfer eich proffil a sicrhau bod bob dydd yn llawn cyffro.

Dylai'r CA delfrydol feddu ar y canlynol:

Cymhwyster Lefel 2 neu 3 a / neu 6 mis o brofiad mewn sefydliad addysgol
Personoliaeth dawel, amyneddgar a gofalgar
Sgiliau cyfathrebu da
Dealltwriaeth dda o ganllawiau diogelu ac amddiffyn plant
Profiad 1:1 o gefnogi dysgwyr gyda'u haddysg neu brofiad o weithio gyda grwpiau bach o ddysgwyr
Mae ein holl weithwyr yn cael eu talu ar sail Cynllun Talu wrth Ennill (PAYE). Gallwch fod yn sicr felly, eich bod yn gwneud y taliadau Trethi ac Yswiriant Gwladol cywir ac nid oes rhaid poeni bod costau gweinyddol yn cael eu cymryd o'ch arian haeddiannol.

Os ydych chi'n teimlo mai chi ydy'r Cynorthwyydd Addysgu Dosbarth cywir, cliciwch i ymgeisio neu cysylltwch â Evie ar (phone number removed) neu e-bostiwch 

All applicants will be contacted to discuss suitability and then invited to register with TeacherActive.

Registration involves an enhanced DBS check, ID checks and will require you to supply good professional references. We pride ourselves on excellent service. We can provide a wide range of opportunities in schools and other educational institutions, with good rates of pay, at times to suit your needs.

Regular external audits have shown repeatedly that our standards are exceptional. We are passionate about finding the right staff for each environment.

TeacherActive is an equal opportunities employer, and operates as an Employment Business in providing temporary or contract job-seeking services

**************************************************************************************

Looking for more jobs listings visit our website Bird Online Jobs  Search over 200,000 live job vacancies updated daily. Get noticed by over 10,000+ potential employers upload your CV to our partner site here

**************************************************************************************